BENG! – een comfortabel en energiezuinig huis

22 januari '21

We gaan in Nederland langzaam over naar duurzame energievoorziening. Ook voor de woningbouw verandert er het een en ander. Zo zijn de eisen voor energiezuinigheid aangepast. Per 1 januari 2021 heeft de bekende EPC-eis (Energie Prestatie Coëfficiënt) plaatsgemaakt voor BENG; de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Wat houdt dit nu precies in voor jouw woning in Ambyerveld?

BENG versus EPC

Energie Prestatie Coëfficiënt, kortweg EPC, was tot 1 januari de norm voor energiezuinigheid van gebouwen. Volgens het bouwbesluit mocht die EPC voor nieuwbouwwoningen niet hoger zijn dan 0,4. Het systeem was echter op vele manieren te interpreteren, om aan de EPC-norm te voldoen. Zo kon het energieverlies van een grote glazen gevel in het gebouw bijvoorbeeld worden gecompenseerd door zonnepanelen op het dak. De EPC-eis had namelijk geen directe relatie met het energieverbruik per vierkante meter. De nieuwe BENG-norm houdt hier wél rekening mee.

image alt

Wat betekent dit voor jouw woning in Ambyerveld?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en stelt dat iedere (nieuwe) woning in Nederland (bijna) helemaal zelf zijn energie moet kunnen opwekken voor warmte en elektriciteit. De BENG-eisen garanderen jou als (toekomstig) bewoner van een nieuwbouwhuis nóg meer wooncomfort:

    • De woning is energiezuinig ontworpen, 
    • De installaties verbruiken weinig energie, en
    • Minimaal de helft van het ‘gebouwgebonden’ energiegebruik (dit is iets anders dan het huishoudelijk energiegebruik) wordt duurzaam opgewekt.

De woningen in Ambyerveld zijn straks BENG gereed, waarbij het uitgangspunt BENG2 – 20% is. Dat wil zeggen dat de woningen 20% beter presteren dan de wettelijke BENG eisen zoals deze in 2021 gelden. Zo is onder andere de isolatie geoptimaliseerd door de toepassing van zonwerend trippelglas, betere isolatie van gevels en daken en is het gebouw luchtdichter gemaakt door extra aandacht te besteden aan naden en kieren. Voor het opwekken van een groot deel van de gebouwgebonden energiebehoeften worden boven op het dak zonnepanelen gelegd.

image alt

Volledig gasloos

Nieuwbouwwoningen die voldoen aan BENG zijn volledig gasloos. Daarnaast beschikken de woningen in Ambyerveld over een lucht-water warmtepomp en een warmte-terugwinsysteem (WTW). Deze verzekeren je van:

  • Een woning met passieve koeling (voorbereid op de steeds warmere zomers in Nederland)
  • Een aangenaam binnenklimaat
  • Een lage energierekening.

image alt

Tot slot

De wijze waarop je leeft, woont en hoe je omgaat met energie bepaalt (mede) de hoogte van de energierekening. De rekening kan verder worden verlaagd door het plaatsen van extra zonnepanelen, dus meer dan de BENG-norm vereist. Als het gebouw-gebonden energieverbruik volledig duurzaam wordt opgewekt, is er sprake van een BENG 2=0 woning. Als óók het huishoudelijk energiegebruik duurzaam wordt opgewekt, door deze extra zonnepanelen, kan zelfs een nul-op-de-meter woning worden gerealiseerd!

Iets vragen? Neem contact op
Benieuwd naar de woningen? Bekijk het aanbod