Het contract; wij helpen je een handje

Het kopen van een nieuwbouwwoning. Ontzettend leuk en spannend. Je ziet jezelf al helemaal op je nieuwe bank zitten, in je mooie nieuwe woning. Maar dan ... het contract. Voor velen een brij aan lastige juridische termen. Wat staat er nu eigenlijk precies? Natuurlijk helpt de makelaar je met alle plezier verder, maar wij helpen we je op deze pagina ook alvast een handje!

Koop- en aannemingsovereenkomst

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning werkt het contract net even iets anders dan bij bestaande bouw. Je tekent namelijk niet alleen de koopovereenkomst, maar ook een aannemingsovereenkomst. Het koopcontract is voor de grond waar jouw nieuwe woning op wordt gebouwd en de aannemingsovereenkomst voor de woning die daarop gebouwd wordt. 

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan alle rechten en plichten genoemd voor zowel jou als koper, als voor de verkopende partij, als voor de aannemer. Je tekent 2 losse contracten. Je hebt namelijk ook met 2 losse partijen te maken: de verkoper van de grond (koopovereenkomst) en de aannemer (aannemingsovereenkomst).

(Het komt ook wel eens voor dat je een nieuwbouwwoning koopt die al gebouwd en opgeleverd is. In dat geval teken je alleen een koopovereenkomst.)

image alt

Onderwerpen

In de koop- en aannemingsovereenkomst komen in ieder geval ook altijd de volgende onderwerpen aan bod:

  • de omschrijving van wat je hebt gekocht;
  • de koop- en aanneemsom;
  • de betaaltermijnen;
  • het aantal werkbare dagen waarin de woning afgebouwd moet zijn;
  • de wettelijke bedenktijd;
  • de ontbindende voorwaarden;
  • de garantie- en waarborgregeling;
  • de manier waarop met 'conflicten' wordt omgegaan;
  • opschortende voorwaarden;
  • rente.

Hieronder gaan we in op een aantal van bovenstaande onderwerpen. In sommige gevallen komt het voor dat er afwijkingen of aanvullingen zijn, die staan dan in je contract vermeld. Heb je vragen over je contract, kun je altijd bij je makelaar terecht, die je verder helpt!

De overeenkomsten. Zo werkt dat.

Hieronder lichten we een aantal termen betreffende de koop- en aannemingsovereenkomst toe.

Iets vragen? Neem contact op
Goed voorbereiden? Meer- en minderwerk